• 0Ürün - 0.00 

    Sepetim

    Alışveriş Sepetini Kapat
    • Sepetinizde ürün yok

Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR:

SATICI:Barbaros Mah.Ortabahar SK. No:24/A Ataşehir/İSTANBUL adresinde mukim ALICI: www.healthfit.com.tr üzerinden ve ya 0850 840 9359 nolu telefondan sipariş veren kişiyi ifade eder(“Alıcı” olarak anılacaktır.)

2.KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.healthfit.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve ya telefon yahut diğer iletişim araçları ile aşağıda nitelikleri belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik gereği tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU ÜRÜN

ALICI’nın www.healthfit.com.tr , info@healthfit.com.tr ve ya 0850 840 9359 nolu telefon üzerinden aldığı ürünü ifade eder.

3.TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.ALICI sözleşme konusu ürününün temel niteliklerinin vergiler dahil satış fiyatını ödeme şekli ve teslimatı ve buna ilişkin masrafları okuyarak ya da teyit ederek bilgi sahibi olduğunu kabul eder. ALICI mesafeli satım sözleşmesi gereği elektronik ortamda , telefonla ve ya diğer iletişim araçları ile verdiği bilgilerin eksiksiz tam ve doğru olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.2.SATICI da sözleşme konusu ürünü elektronik ortam telefon ya da diğer iletişim araçları ile taahhüt ettiği tarihte ALICININ belirttiği adrese teslim etmeyi kabul eder. Ürünün teslimatının yapılacağı adres SATICI’nın gönderim bölgelerinin dışındaysa teslimata ilişkin ücret ALICI tarafından ayrıca karşılanacaktır.

3.3.Teslimata ilişkin kurye hizmetinin kusurundan ileri gelmeyen her türlü sorun nedeniyle teslimatın yapılamamasıdan ALICI sorumludur.SATICI ise sözleşme konusu ürünün sağlam eksiksiz siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumlu tutulur. Eksik öğün/ler olması halinde, kuryeye tutanak tutturulması şarttır.

3.4.SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Erteleme hakkını kullanması halinde paketine gün olarak eklenir.ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

4.ÖDEME KOŞULLARI

Ürün bedeli, Alıcı’nın seçtiği beslenme paketine, öğün alternatifine ve satın alınan öğün gün sayısına göre sözleşme tarihinde HEALTHFİT’in www.healthfit.com.tr internet sitesinde ilan edilen ve ya telefon hattı üzerinden bildirilen bedeldir. SATICI ürün fiyatlarını her zaman değiştirme hakkına sahiptir. ALICI’nın sözleşmenin sona ermesinden sonra yeniden siparişte bulunması halinde güncel tarife geçerli olacaktır.

Ödemeler kredi kartı ve ya havale yahut HEALTHFİT’in belirteceği başkaca bir ödeme yöntemi üzerinden yapılacaktır.

5.ÜRÜNLERİN MUHAFAZASI VE TÜKETİMİ

HEALTHFİT ürünleri sağlıklı ve özel sağlık koşullarında, koruyucu katkı maddeleri kullanılmadan günlük taze gıdalar kullanılarak hazırlanıp bakteri oluşumunu minimuma indirerek paketlenir. Yemeklerin teslimattan sonra uygun koşullarda muhafazasını korumak ALICI’nın sorumluluğundadır. ALICI ürün öğünlerini buzdolabında muhafaza etmek, talimatlarına uygun olarak ısıtmak ve teslim aldığı tarihten itibaren tercihen aynı gün aksi durumda teslimatla beraber 2 gün içerisinde tüketmek durumundadır. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek sorunlardan SATICI sorumlu değildir.

6. CAYMA HAKKI

Gıda maddelerinin düzenli teslimatlar çerçevesinde Alıcı’nın konut veya işyerine götürülerek teslimine ilişkin olan bu sözleşmeden cayılması, hukuki düzenlemeler gereğince mümkün değildir. Ancak SATICI ALICI’nın satın aldığı paketin kullanımını erteleme talebine, en az 2 işgünü öncesinden SATICI’nın mail adresine mail atmak suretiyle haber vermesi ve en geç iş bu sözleşmenin olağan sona erme süresini takip eden 12 ay içinde kullanması şartıyla onay verebilir. Kullanımı SATICI’nın onayıyla ertelenen paketlere devam edilebilmesi için ALICI’nın talebini 1 iş günü öncesinden en geç saat 16.30’a kadar SATICI’ya bildirerek onay alması zorunludur.

7.SÖZLEŞMENİN FESHİ

Alıcı, ürünleri teslim almaktan imtina etmesi, sözleşmeden vazgeçmesi veya sözleşmeyi haklı nedeni olmaksızın tek yanlı olarak feshetmesi halinde SATICI’dan hiç bir talepte bulunmayacağını, teslim almaktan vazgeçtiği/imtina ettiği veya sözleşmeyi tek yanlı olarak feshettiği için teslim edilmeyen ürün bedellerinin kısmen dahi olsa iadesini istemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

8.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SATICI, sözleşme şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu gibi bir durumda, değişikliklerin tümü web sitesinde yayınlanacak ve değişikliklerden sonra yapılacak sipariş ve alımlar bakımından geçerli olacaktır.

9.GİZLİLİK

SATICI, iş bu sözleşme kapsamında ALICI hakkında edindiği hiç bir bilgiyi hiç bir kişi ve kurumla paylaşmayacağını ve iş bu sözleşmeyle üstlendiği edimleri ifa kapsamının dışında kullanmayacağını taahhüt eder. Alıcı’nın ödeme yaparken işlemin yapıldığı bankaya ulaştırılmakta ve provizyon alınmakta kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde SATICI tarafından kaydedilmemektedir.

Close menu
Whatsapp Sipariş Hattı Whatsap Sipariş Hattı